סרטוני הדרכה

כללי

מערכת אדיופייג - הצגת יכולות

התחברות לאפליקציה

Webex הדרכה

אדיופייג' למידה מרחוק - רישום

התחברות לאדיופייג עם הזדהות אחידה

אדיופייג' למידה מרחוק - תפעול מערכת

למורה

קביעת מערכת שיעורים

העלאת חומרים והוספה לשב

סימון נוכחות

יומן כיתה

הפקת סיסמאות לתלמידים

יצירת מטלה בסיסית

לתלמיד

צפיית תלמיד בשיעורי בית

שליחת מטלות מוכנות קבצים מהתלמיד למורה

תוכניות לימודים

תכנית לימודים

העלאת חומרי לימוד לתוכנית לימודים

יצירת חומרי לימוד מקוונים

הקדמה ליצרת חומרי לימוד

כרטיס קבוצות וקטגוריות

יצירת מטלה מורכבת

כרטיס שאלה פתוחה

כרטיס טקסט חופשי

כרטיס מיקום ומפה

שאלות רב ברירה

יצירת מבחנים

יצירת מבחן מתוך מאגר כרטיסים

יצירת מבחן מקוון

ציונים ותעודות

הוספת היגד לציון

הוספת היגד לציון

הזנת ציון

הזנת ציון

הזנת הערה כללית ודברי מחנך לתעודה

הזנת הערה כללית ודברי מחנך לתעודה

©  כל הזכויות שמורות לאדיוסיסטמס (2020)